Kaj je veganstvo?

Veganstvo je praksa neuživanja živalskih teles in njihovih izločkov oziroma neuporabe nečloveških živali v širšem smislu, h kateri nas zavezuje naša etična in politična dolžnost neškodovanja zavestnim in čutečim bitjem.