Policijsko nasilje in odporna gibanja – o eksploataciji soljudi in neljudi

Ena ključnih težav animalizacije je, da simbolno hitro zdrsne v realno, kjer pa smo pogosta priča (tudi skrajnim) oblikam nasilja. Še več; animalizacija nastaja z zavestjo o tem nasilju v realnem, kar pa je tudi eden od ključnih razlogov, da humanistični model (ki se uspe pripeti na kolonialističnega in imperialističnega /…/) ohranja trdno ločnico med človekom in (drugimi) živalmi.