Leonardo Caffo

Intervju z Leonardom Caffom o pravicah živali v Italiji

Leonardo Caffo je italijanski filozof, kurator in pisec. V pričujočem intervjuju se je naša sourednica, Anja Radaljac, z njim pogovarjala o zgodovini gibanja za pravice živali in antispecistične filozofije v Italiji, o nuji, da sta antispecizem in vprašanje nečloveških živali integralni del vsake sodobne filozofske misli in o dejstvu, da so tudi nečloveške živali politični agensi in posledicah tega dejstva za širše polje politike. 

Leonardo Caffo

Interview with Leonardo Caffo – Animal rights movement and the “animal question” in Italy

Leonardo Caffo is an Italian philosopher, curator and author. In this interview our co-editor, Anja Radaljac, talked with him about the history of animal rights movement and antispeciesist philosophy in Italy, about the need for antispeciesism and the animal question to be an integral part of any contemporary philosophical thought and about the fact that non-human animals are political agents too and what that could mean for politics.