***
***

***

četudi bi me odlomili
od črne golote sredi
zime, ki se zdi neskončna,
četudi bi me odlomili
da ne bi bilo več nobenih
žil, nobenih korenin,
ki bi me pojile,
četudi bi me odlomili
od kajuhov in ostalih ptic,
s katerimi se včasih pogovarjam,
četudi bi me odlomili od neba in trave,
in človeških bitij,
ki grejo mimo brez besede in pogleda,
četudi bi me odlomili
in vtaknili v steklen zapor,
poln čiste tople vode,
bi se mi telo razbilo, razletelo,
v en sam
bel češnjev cvet.
iz nastajajoče zbirke Teater iz papirja, ki bo izšla pri založbi KID Animot
Alenka Jovanovski

Alenka Jovanovski je slovenska pesnica, literarna kritičarka, literarna zgodovinarka in prevajalka. Do leta 2011 je sodelovala z Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo ter z Oddelkom za slovenistiko Univerze v Novi Gorici. Leta 2004 je za svoje kritiško delo prejela Stritarjevo nagrado, 2019 Veronikino nagrado. (Foto: Robert Ocvirk)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *