Kaj je veganstvo?

Veganstvo je praksa neuživanja živalskih teles in njihovih izločkov oziroma neuporabe nečloveških živali v širšem smislu, h kateri nas zavezuje naša etična in politična dolžnost neškodovanja zavestnim in čutečim bitjem.

Izkoriščanje nečloveških živali pri ribolovu in ribogojstvu

Morske živali predstavljajo 95 % vseh smrtnih žrtev, ki so posledica človeškega zatiranja nad neljudmi. Petdeset odstotkov teh nečloveških živali biva v akvakulturi, ki pomeni enako hudo trpljenje zavestnih, čutečih bitij v premajhnih prostorih, pojavnost bolezni in kanibalizma kot živinoreja. Smrti morskih živali so enako boleče kot smrt kopenskih živali. Ogromnemu deležu morskih živali v kratkem grozi izumrtje zaradi lova in onesnaževanja oceanov, ki sta človeški dejavnosti.