Laura Wright: The Vegan Studies Project. University of Georgia Press Athens, 2015.

Ob veganskih študijah Laure Wright

Ameriška literarna teoretičarka in borka za pravice živali Laura Wright je v letu 2015 izdala knjigo The Vegan Studies Project v kateri je predlagala uvedbo discipline “veganske študije”. O tem kakšna je lahko usoda tovrstnih študij, o njihovih implikacijah ter seveda o strukturiranosti same knjige je pisal Aljaž Krivec.

Navadna hobotnica

Moja […] hobotnica

Nekaj kritičnih besed o nenavadnih odzivih na poskus vzpostavitve prve akvakulture s hobotnicami na svetu. Kako najdemo argumente za spoštovanje pravic nečloveških živali tam, kjer bi jih najmanj pričakovale_i in kako to nič ne pomeni.