Oksana Timofeeva, Zgodovina živali (Maska, 2019)

Kako se je izgradila žival; analitični povzetek knjige Zgodovina živali Oksane Timofeeve

Če zgodovino – v skladu z Marxovim pojmovanjem – razumemo kot procesrazumemo kot proces človekovega dela, kot proces humanizacije človeka, kako naj potem razumemo zgodovino živali? Vsa zgodovina filozofske reprezentacije živali je zgodovina človekove percepcije drugih živih bitij, v katero so vpisane družbene vrednote, koncepti, norme in ideologije, ki so vplivale na človekov odnos do živali.