[KNJIGA] Margareta Mojsterin (Alenka Jovanovski) – Teater iz papirja

 

Tehnični podatki o knjigi Teater iz papirja Alenke Jovanovski (Margareta Mojsterin)

Literarna vrsta: poezija

Založba: KID Animot

Leto in kraj izdaje: 2023, Celje

ISBN: 978-961-96041-1-3

Cena: 18,00€ (poštnina za pošiljanje v Sloveniji: 1,8€)

za naročila pišite na: animotvegan@gmail.com


O vsebini

Nova pesniška zbirka Alenke Jovanovski za izhodišče vzame par iz Bulgakovovega romana Mojster in Margareta, ki ga postavi v pesniško in sodobno okolje.

Če se Mojster zdi dedič razsvetljenstva, se margareta od njega odmika, ga prevprašuje. Skozi preigravanje dveh svetovnih nazorov, ki meandrirata med prepletanjem in trenjem, na površje prihajajo vprašanja sodobnega družbeno-političnega in ekonomska trenutka, ki se pogosto spogleduje tudi z povsem konkretnimi aktualnimi vprašanji.

A v podtalju se skrivajo tudi večna vprašanja, tista o esenci živih bitij, o odnosnosti, o okolju. Sta Mojster in margareta resnično nezdružljiva ali je vendarle mogoče najti tudi kakšno kompatibilnost?


O avtorici

Alenka Jovanovski je pesnica, esejistka, literarna kritičarka, urednica in književna prevajalka iz italijanščine in angleščine. Je dobitnica Stritarjeve nagrade za mlado kritičarko, nagrade vitez(inja) poezije 2004 in Veronikine nagrade 2019 ter avtorica pesniških zbirk Hlače za Džija (2012), Tisoč osemdeset stopinj (2018), Mojster in margareta (2023) in monografije Temni gen: estetsko skozi prizmo mističnega izkustva (2001).


Iz spremne besede Anje Radaljac

“Če Mojster svojo stisko povnanja, če jo pripenja na zadeve javne sfere, margareta svoje stiske ne projicira nikamor, temveč jo na nekem nivoju posvaja in prav na mestu posvojitve se zgodi transformacija, ki margareto odrine iz bolečine. Vzporedno gre Mojster skozi soroden proces, medtem ko postaja ženska; spreminja se njegov jezik in tudi razmerje do sveta in sebe v svetu.

V tem smislu v Teatru iz papirja nastopajo tudi nečloveške živali in rastline. Zbirka jim odpira prostor tako, da pripoznava stikanja »naših« in »njihovih« izkustev ter prehodnost bivanjskih izkustev, ki jo je mogoče gojiti tudi onkraj raznovrstnih razlik in razločkov.

V tem prepletanju se zastor teatra iz papirja raztrga; namesto dveh likov, ki se dopolnjujeta, pesniško zbirko nadaljujejo pesmi, v katerih ni razcepa subjekta na dva dela, temveč enovito, telesno izkustvo; zlasti v pesmi za krik vidimo, na kakšen način pesniška zbirka, ki se je začenjala kot teater, prerašča v živo telesno izkustvo, ki ga je mogoče posvojiti in prenesti onkraj njenih strani; iz poskusa srečevanja, sobivanja z bolečino, prepletanja in avtonomnega bivanja v lastnem izkustvu, ki pa ni ločeno od tujih, izrašča krik, kot nujen, čezvrsten, obenem pa zelo človeški izraz, ki ne potrebuje (več) artikulacije, temveč je zadosten v svoji izrazni moči, ki se napaja iz globine bivanjske izkušnje.”


Izseki iz kritik
“Kako se Margareta Mojsterin dvogovarja z Alenko Jovanovski in kakšna zavesa pade na koncu? Je konec že hoja s sabo in so Telesa, razdelek, ki sledi, zgolj (logična) posledica? Precej izzivov za bralca/bralko, po pričakovanjih, saj ne berete enoznačne poezije, ampak konceptualno pesniško knjigo, ki išče odgovore na precej zahtevna vprašanja.”
– Matej Krajnc za Homo cumolat (Margareta Mojsterin (Alenka Jovanovski): Teater iz papirja, 13.8.2023)
Teater iz papirja je idejno dodelana pesniška zbirka, ki se uspešno poigrava s svojimi dramatičnimi prvinami, njen nevsakdanji in suvereno izpeljani koncept pa jo dela za docela edinstveno bralsko izkušnjo.”
– Urban Leskovar za revijo Literatura (April 2023, Letnik XXXV, št. 382)
“V Teatru iz papirja je Alenka Jovanovski znova reprezentirala svojo poetično zmožnost vživljanja v različne bivanjske entitete, sposobnost domišljenega, dialektičnega, raznolikega govorjenja skozi druge. /…/ Prav sporočilo pa je gotovo najmočnejši, nespregledljivi del zbirke. Ta poetični, rahli, meje premikajoči teater namreč nenehno predihava svoje opne, pušča meje odprte, vzpostavlja svoj prostor, da bi spreminjal tistega zunaj: da bi opozoril na limite, ki ločujejo bitja med sabo, ki omogočajo izkoriščanje enih na račun drugih, ki zapirajo, dušijo individualnost; ta prostor nastaja, da bi pomagal zgraditi nov prostor sobivanja.
– Silvija Žnidar za oddajo S knjižnega trga (Radio Ars, 8.1.2024)

Teater iz papirja je inteligentna pesniška kompozicija, ki neusmiljeno mo(js)tri našo stvarnost, od epidemije do turističnih izletov z raketo na luno, a hkrati tudi sočuten sopotnik, ki kaže poti izvijanja iz mrtvih ali smrtonosnih (četudi papirnatih?) identitet, vzorcev, programov, sistemov. Pesmi tako hkrati zazvenijo kot ostra satira in bivanjska meditacija, pogosto osupnejo z zgoščevanjem izvirnih in gibkih (pris)podob, preklapljanjem med registri, suverenostjo strukture, še pogosteje, in kar je najpomembneje, pa spomnijo, da je življenje samo v resnici neujemljivo. Prav tam, v neujemljivosti pa vznikajo tudi najboljše pesmi in zbirke.

Na sledečih povezavah lahko preberete

Kolofon

Alenka Jovanovski – Teater iz papirja

knjižna zbirka: Animot

urejanje: Anja Radaljac in Aljaž Krivec

spremna beseda: Anja Radaljac

lektura: Ana Korošec

oblikovanje platnic: Nea Likar

Oblikovanje in prelom: PikaVejica

izdajatelj, kraj in leto izdaje: KID Animot, Celje, 2023

za založbo: Anja Radaljac


Za finančno podporo ob izdaji knjige se zahvaljujemo spletni trgovini https://vegansko.si/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *