Lišaji
Lišaji

Lišaji

Pepelasta plesen prerašča
belo mavrico na mestu,
kjer kiti glavači spijo pokončno
kot svetlikajoči menhirji oceanov.
Severne zvezde se leskečejo
kot pisani geoglifi
na robu koralnega grebena,
kamor morski konjički iztiskajo
svoje naježene sence.
Polarni sij v očeh voščenega jelena.
Kam odhajaš, Avrora?
Stisni se med lišaje večnega ledu
in razpri dlan, da ujameš.
Da ujamem?
Taljenje neizogibnega.

Tanja Badalič
Tanja Badalič

Tanja Badalič se raziskovalno ukvarja z literarno recepcijo avtoric, kritičnimi animalističnimi študijami in ekokritiko – smerjo v literarni vedi, ki kritično preučuje odnos človeka do okolja ter nečloveških živali v literaturi. Piše krajša literarna besedila in pesmi z ekološko ter etično tematiko, v katerih narava zavzema osrednje mesto. Svoja dela tudi ilustrira. Doslej sta izšli dve njeni slikanici - Jazburček in njegovo zeleno poslanstvo ter Lisjaček Pituralko v rajskem sadovnjaku, in ilustrirarna pesniška zbirka Rosa Canina.

1 thoughts on “Lišaji”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *