O NAS

Animot, spletni medij za intersekcijsko obravnavo vprašanja nečloveških živali deluje v okviru Kolektiva Animot, ki si z zavedanjem, da se pri tem dotika izjemno širokega področja, poskuša lotevati mapiranja vprašanja nečloveških živali v človeških družbah ter medvrstnih odnosov, k čemur skuša pristopati medpresečno ter skozi različne novinarske forme:

Preko predstavitvenih/povzemajočih in analitičnih prispevkov želimo predstavljati strokovno literaturo s področij kritične animalistike ter različnih medpresečnih področij (npr. predstavitve marksističnih člankov, ki se ukvarjajo s pravicami živali, feminističnih, anarhističnih idr. prispevkov), ki skozi medpresečno prizmo naslovijo vprašanje živali.

Ponuditi želimo kritiko zlasti humanistične in leposlovne, a tudi znanstvene literature, filmov, umetniških razstav, glasbe … ki se ukvarja z vprašanjem nečloveških živali ali kjer imajo nečloveška čuteča bitja pomembno (četudi mroda simptomatično) mesto.

Objavljati želimo kritične odzive in pretrese aktualnega dogajanja in sodobnih pojavov na področju pravic živali.

Ponujati želimo kolumnistične prispevke o medvrstnem bivanju.

Objavljati žeimo poezijo/prozo, ki naslavlja vprašanje nečloveških živali.

Kolektiv Animot ima v načrtu organizirati tudi akcije uličnega aktivizma, ki bi jih izvajale_i mimo ustaljenih organizacij zaradi problematičnosti le-teh, v planu pa so tudi še delavnice (za aktivistke_e in nevegansko populacijo) ter predvajanje dokumentarnih in umetniških filmov, ki naslavljajo vprašanje nečloveških živali. Vsi dogodki bodo objavljeni na našli spletni strani ter socialnih omrežjih.

Kolektiv Animot pri svojem delu zagovarja princip popolne osvoboditve (total liberation), iz česar sledi, da podpira in se teoretsko (in v praksi) povezuje z drugimi osvobodilnimi gibanji. Zagovarjamo načelo nenasila ter vzdružujemo ničelno toleranco do vseh oblik sovražnosti do katerekoli – človeške ali nečloveške – družbene skupine.

Kontakt: animotvegan@gmail.com

Share