O NAS

Animot, spletni medij za intersekcijsko obravnavo vprašanja nečloveških živali, deluje v okviru Kolektiva Animot, ki se z zavedanjem, da se pri tem dotika izjemno širokega področja, poskuša lotevati mapiranja vprašanja nečloveških živali v človeških družbah ter medvrstnih odnosov, k čemur skuša pristopati medpresečno ter skozi različne novinarske forme.

S predstavitvenimi/povzemajočimi in analitičnimi prispevki želimo predstavljati strokovno literaturo s področij kritične animalistike ter različnih medpresečnih področij (npr. predstavitve marksističnih člankov, ki se ukvarjajo s pravicami živali, feminističnih, anarhističnih idr. prispevkov), ki skozi medpresečno prizmo naslovijo vprašanje živali.

Ponuditi želimo kritiko zlasti humanistične in leposlovne, a tudi znanstvene literature, filmov, umetniških razstav, glasbe … ki se ukvarjajo z vprašanjem nečloveških živali ali kjer imajo nečloveška čuteča bitja pomembno (četudi morda simptomatično) mesto.

Objavljati želimo kritične odzive in pretrese aktualnega dogajanja in sodobnih pojavov na področju pravic živali.

Ponujati želimo kolumnistične prispevke o medvrstnem bivanju.

Objavljati želimo poezijo/prozo, ki naslavlja vprašanje nečloveških živali.

Kolektiv Animot načrtuje tudi organizacijo akcij uličnega aktivizma, ki bi jih izvajale_i mimo ustaljenih organizacij (zaradi problematičnosti teh), v planu pa so še delavnice (za aktivistke_e in nevegansko populacijo) ter predvajanje dokumentarnih in umetniških filmov, ki naslavljajo vprašanje nečloveških živali. Vsi dogodki bodo objavljeni na naši spletni strani ter socialnih omrežjih.

Kolektiv Animot pri svojem delu zagovarja princip popolne osvoboditve (total liberation), iz česar sledi, da podpira druga osvobodilna gibanja ter se teoretsko (in v praksi) povezuje z njimi. Zagovarjamo načelo nenasilja, obenem pa ničelno toleranco do vseh oblik sovražnosti do katere koli – človeške ali nečloveške – družbene skupine.

Uredništvo:
Aljaž Krivec
Anja Radaljac
Vesna Liponik
Karmen Jordan

Lektura:
Ana Korošec

Skrbništvo socialnih omrežij:
Anja Radaljac
Nataša Pucelj

Kontakt:
animotvegan@gmail.com

Izdajatelj:
Kulturno-izobraževalno društvo Animot, Šaranovičeva ulica 6A, 3000 Celje


Zasebnost in varnost:

Share