OBVESTILO POSAMEZNICAM_KOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV OB PRIJAVI NA ADREMO/SPROTNO SPOROČANJE O NOVIH OBJAVAH

  • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: KID Animot, Šaranovičeva ulica 6a, 3000 Celje, animotvegan@gmail.com
  • Namen obdelave osebnih podatkov: možnost pošiljanja novic o objavah oziroma avtomatiziranega pošiljanja sporočila o novi objavi na spletni strani.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
  • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: hramba osebnih podatkov teče do preklica prejemanja obvestil.
  • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik_ca lahko zahteva dostop do osebnih podatkov (animotvegan@gmail.com)  kot so ti navedeni v prijavnici za prejemanje e-obvestil (gre zgolj za tiste informacije, ki jih je oseba sama navedla ob prijavi
  • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
  • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
  • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: če ste prijavljeni na avtomatsko prejemanje sporočil neposredno preko spletne strani, potem boste ob vsaki novi objavi na spletni strani, ki sodi v jedrno vsebino medija, avtomatsko prejeli e-sporočilo. Vaše ime in priimek (če ste ju navedli) pa bosta uporabljena za personalizirano sporočilo v adremi, a bosta posredovana izključno vam.
Share