Živa trupla: feminizem in odsotni referent pri Carol J. Adams

Vzporednice med feminističnim gibanjem in gibanjem za osvoboditev nečloveških živali: kako razumevanje odsotnega referenta v specistični in seksistični rabi jezika analizira in utemeljuje preplet diskriminacije nečloveških živali in žensk ter cisspolno nenormativnih oseb. Meso kot prosto lebdeča podoba – brez reference na prakse ubijanja, mučenja, posiljevanja – ter kako detektirati, kako se specizem in seksizem v jeziku in v praksi medsebojno podpirata. Kdo je meso?

Policijsko nasilje in odporna gibanja – o eksploataciji soljudi in neljudi

Ena ključnih težav animalizacije je, da simbolno hitro zdrsne v realno, kjer pa smo pogosta priča (tudi skrajnim) oblikam nasilja. Še več; animalizacija nastaja z zavestjo o tem nasilju v realnem, kar pa je tudi eden od ključnih razlogov, da humanistični model (ki se uspe pripeti na kolonialističnega in imperialističnega /…/) ohranja trdno ločnico med človekom in (drugimi) živalmi.