Ukrajina, vir: https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/ukraine-russia-invasion-crisis-pets-animals-abandonment-shelters-indians-7796288/
Ukrajina, vir: https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/ukraine-russia-invasion-crisis-pets-animals-abandonment-shelters-indians-7796288/

Pasji vojaki

Nekaj hitrih poant o (nečloveških) živalih (rusko-ukrajinske) vojne

  1. Ob vsaki obravnavi heterogenega, kompleksnega družbenega pojava, ki ni popolnoma nedvoumno usmerjen, temveč je splet raznovrstnih družbenih okoliščin (kot velja za vojne in s tem konkretno tudi za rusko-ukrajinsko vojno), velja razmisliti o dveh prizmah: prizmi pravic (nečloveških) živali in veganski prizmi (o kateri bom več napisal v besedilu o veganskih študijah, kot jih pojmuje Laura Wright). Po eni strani gre za politiko pravic živali, po drugi za prehransko politiko, temi pa sta neločljivo povezani.
  2. Veganski vidik #1: Ko pristopimo k vprašanju vojne, seveda ne moremo mimo geopolitičnega konteksta. Ukrajina je znana tudi kot »žitnica Evrope«, znana je ruska proizvodnja soje. Oba proizvoda se v precejšnji meri uporabljata kot krma za tako imenovane rejne živali, s čimer obe državi v neki meri vstopata (kot velja za vse države, vendar morda v primeru Rusije in Ukrajine še toliko bolj) na globalni trg, oblikovan tudi po logiki specizma.1S tem ne impliciram, da je enega od možnih dejavnikov spora najti nujno tudi v vprašanju prehrane, čeravno je to povsem mogoče in v veliko oboroženih konfliktih nesporno velja. Vsekakor pa bo spremenjena ekonomska slika vplivala tudi na to. Intermezzo, ekološki vidik #1: Seveda to s seboj prinese tudi specifično sliko z vidika boja proti podnebnim spremembam, ko vračunamo še rusko in ukrajinsko bogastvo rudnin in posebej zemeljskega plina (ki je že dolgo predmet spora), to velja še toliko bolj. Torej: Vpeljava veganskega ali vsaj prehransko-političnega vidika ter ekološkega vidika nam prikaže napetosti v novi luči, premeša karte in prevpraša prioritete globalne politike.Nekaj postane jasno. Ko se ukvarjamo z vprašanjem prehranske politike, prehranske varnosti, globalnega trga hrane in s tem samodejno tudi vprašanja veganstva (kolikor je to vezano na prehrano), se obenem ukvarjamo z nepreštevnim številom političnih težav, ki so globoko prepletene s temi vprašanji. Go vegan je preprosto go vegan, vendar obenem tudi ni.
  3. Vidik pravic nečloveških živali #1: Zdi se, da vpeljava koncepta pravic nečloveških živali, ki vključuje tudi človekovo rabo drugih živali za prehrano, medicinske namene, oblačila itd., popolnoma spremeni našo prizmo naslavljanja vprašanj. Sprememba perspektive postane aplikabilna tudi na razumevanje mednarodnih sporov, ki po ustaljenem narativu nimajo nobene povezave s tem.
  4. Vidik pravic nečloveških živali #2: Hkrati ta menjava perspektive, ki je v osnovi etične in ne nujno realpolitične narave (ali vsaj ne bi smela biti takšna), omogoči dojemanje vsakokratnega vojaškega spopada kot dejstva, ki je samo po sebi nesprejemljivo. Prehod od pri nas splošno sprejete, vendar kulturno izrazito pogojene borbe za na primer pravice mačk in psov do položaja, ki želi v moralno skupnost vključiti vse vrste nečloveških živali, mora zanemariti druge narative, ki pogojujejo pravice nečloveških živali z drugimi razmerji moči. Ali drugače: Pravice živali so pravice živali, ne glede na vrsto teh živali, in vojne so vojne, ne glede na njihovo vlogo v geopolitični sliki sveta ter ne glede na mesto boja in narodnost vključenih vojaških sil.
  5. Vidik pravic nečloveških živali #3: V skupnosti, ki se bori za osvoboditev živali, v besedilih vidnih teoretičark_kov je večinoma izražena pacifistična drža. Ta kot taka obsoja vsakršno vojaško nasilje oziroma vojno in v mnogih primerih tudi samo institucijo vojske.
  6. Veganski vidik 2#: Veganska praksa (če je implementirana kot oblika boja za osvoboditev živali) je bojkot, ki, kolikor je to mogoče in izvedljivo, zavrača vsa področja, ki vključujejo uporabo nečloveških živali. Njen položaj je torej izrazito poantirane in vsebinske narave. Tovrstna drža ni zares aplikabilna na prekinitev vojaških spopadov (gre za polje izrazitega političnega odločanja od zgoraj), lahko pa se izraža na primer v civilni pomoči (polje izrazito etičnega odločanja od spodaj).Splošni ugovor: Veganstvo kot bojkot se nenehno prikazuje kot zgrešena taktika, vsebina bojkota ni priznana in sam bojkot je označen kot nezakonit. Čeprav to za druge oblike bojkotov v splošni sferi ne velja: kot zakonit bojkot je razumljeno vse od izključitve Rusije iz sistema SWIFT do odvzema črnega pasu v karateju Vladimirju Putinu.
  7. Vidik pravic nečloveških živali #4: Nečloveške živali so lahko begunke (glej odgovor »TB: Če želimo problematiko približati človeškemu jeziku …«) in lahko so tudi vojne begunke, kot je razvidno s fotografij na FB-strani Страна помощи животным (slov. Stran za pomoč živalim):
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym
Ukrajina, vir: https://www.facebook.com/StranaPomosiZivotnym

Lastniki_ce znane »mačje kavarne« v Lvovu pravijo, da ne bodo odšle_i iz Ukrajine, ne glede na stopnjevanje napetosti, saj ne vedo, kdo bo v takem primeru skrbel za mačke (vir: https://newsleadindia.com/ukraines-cat-cafe-remains-open-after-russian-attacks-know-why/). Nekatera (denimo) ukrajinska zavetišča za (rejne) živali zaradi težkih razmer zbirajo sredstva za obratovanje. Hrvaška organizacija za pravice živali Prijatelji životinja prosi za pomoč vse tiste, ki bi bile_i pripravljene_i pomagati ljudem in živalim iz Ukrajine.

Tudi ko gre za (medčloveško) vojno, dejstvo problema pravic nečloveških živali ne izgine in predvsem: zavest o tem ne sme izginiti. Vojna prizadene tudi njih. Živali se zdijo nujno izključno kolateralne žrtve vojne, podobno kot to velja za tiste pripadnice_ke človeške vrste, ki sledijo pacifizmu ali se ne opredeljujejo do vsakokratnega spora. Živali ne sprožijo mirovnih pogajanj, njihov interes ni del pogodbe.

In vzpostavi se lahko nenavaden prepad med senzibilnostmi. Uradna politika (od zgoraj) je sposobna vojne, etična drža (od spodaj) lahko premore senzibilnost, ki je močnejša celo od mirnodobne.

Več na spletnem naslovu: https://www.surgeactivism.org/articles/ukraine-the-animal-photos-helping-to-tell-the-story-of-an-invasion.

 1. Veganski vidik #3: Ali je lahko znosnost življenja v vojni pogojena tudi z možnostjo sledenja veganskemu načinu življenja? Gotovo. Nekatera ukrajinska zavetišča sledijo tej doktrini. Vojna daje zgolj vtis, da se je vse drugo ustavilo, vendar živali tudi med njo umirajo, tako kot so umirale prej in tako kot še (verjetno) bodo umirale. Intermezzo, ekologija #2: Med vojno tudi podnebne spremembe niso nič manj resnične. Tukaj upoštevam Clausewitzevo tezo, ki pravi, da je vojna samo nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Radikalizirano nasilje še vedno premore obliko mirnodobnega jezika in na tega je treba vselej biti pozoren (pripovedovalec v romanu Gramoz (Florijan Lipuš) pravi, da je mir samo priprava na novo vojno). Trditev, da je boj za pravice živali razkošje (v kateremkoli kontekstu), je nelegitimna.
 2. Vidik pravic nečloveških živali #5: V londonskem parku Hyde Park stoji spomenik živalim v vojnah:
  Animals in War Memorial (vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Animals_in_War_Memorial)
  Animals in War Memorial (vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Animals_in_War_Memorial)

  Ustaljenim oblikam uporabe živali v obdobju miru se namreč pridružijo še nove. Živali so vključene v vojaške enote, umirajo zaradi bombardiranja in streljanja. Vrste se zlorablja v propagandne namene (nekje sem prebral izdrimo kremplje ruskemu medvedu).

  Za Animot se je te teme do neke mere že dotaknila Branislava Vičar v besedilu Konj med metaforo in subjektom v partizanski umetnosti.

 3. Vidik pravic nečloveških živali #6: Mirne dobe ni. Ni je že zato, ker nenehno poteka človekova vojna proti živalim (glej Dinesh Wadiwel – The War against Animals). Naš odnos do živali je utemeljen izključno na nasilju in živali izkazujejo odpor. Naša naloga je ponuditi zavezništvo in solidarnost.

Zaključek: Ob vsakem uničujočem dogodku je nujno razmišljati ne samo o trenutni, ampak tudi prihodnji situaciji, saj zanjo že postavljamo temelje. Ti so običajno zaznamovani s tesnobo tega trenutka, kar se pogosto kaže v ponavljanju istih napak (intermezzo: ob koronakrizi se (je) premalo govori(lo) o pomenu živinoreje za razvoj pandemij). (1) Vpeljava prizme razširitve pojma pravic nečloveških živali je obenem proces širjenja moralne skupnosti in s tem korak k pacifizmu; (2) opustitev logike s specizmom in karnizmom narekovane globalne politike je lahko prvi graditelj solidarnejšega sveta za človeške in nečloveške živali; (3) skrb za nečloveške živali tudi med vojno mora biti samoumeven del načrta zaščite; (4) ne glede na aktualna dogajanja, se svet ustavlja le navidezno, druge težave ostajajo in med njimi ima vprašanje pravic nečloveških živali posebno mesto.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *