Bik (Janez Boljka)
Bik (Janez Boljka)

Podivjani bik: nečloveške živali se ne skušajo osvoboditi … razen, kadar se

V preteklem tednu so slovenski mediji poročali o biku, ki je pobegnil s kmetije na območju Šmartnega ob Paki. Bik ni ranil nobene osebe, je pa poškodoval nekaj ograj in objektov.

Narativ objav je šel nekako takole: agresivni, podivjani bik je pobegnil s kmetije in napadel lastnika ene od lokalnih kmetij, policija mu je skušala omejiti gibanje in ga umiriti, toda ker jim ni uspelo, so ga »bili primorani ustreliti«. RTV-prispevek o pobegu se zaključi z mislijo, da si je bik z bežanjem pred klavnico uspel podaljšati življenje za nekaj dni.

Tak narativ je z vidika pravic živali seveda problematičen z več zornih kotov, kot je problematično tudi samo ravnanje ob dogodku. V celoti manjka empatična perspektiva, ki bi naslovila vprašanje, zakaj je bik pobegnil. Ne glede na to, ali poročanje RTV drži – in je bik res pobegnil pred klavnico – je bik pobegnil iz ujetništva; relativno pogosti so tudi pobegi nečloveških živali izpred klavnice. Seveda manjka tudi naslovitev bikove agresije, ki je prav tako lahko posledica strahu, stresa, ujetosti itd. To, kar je bilo za občanke_e Polzele in Žalca v teh dneh motnja vsakdana, je bilo za (tega) bika poskus pobega razmeram, v katerih ni želel bivati, in izraz volje, da v takšnih okoliščinah ne želi bivati.

Pogost ugovor – tudi znotraj sodobne politične levice, ki bi za tovrstna vprašanja, glede na lastna teoretska izhodišča, morala biti občutljivejša – je, da se nečloveške živali ne upirajo ujetništvu, da same ne morejo biti nosilke_ci odpora, vendar prav taki primeri nakazujejo, da to ne drži; ne le da nečloveške živali množično izražajo odpor in nestrinjanje s pogoji, v katerih jih silimo bivati, ko na primer grizejo rešetke kletk, v katere jih zapiramo, ali brcajo, ko jih siloma pobijamo, se ne želijo zganiti s tovornjakov pred klavnico ipd.; nekatere nečloveške živali iz ujetništva – ali izpred klavnice – pobegnejo.

Antropocentrični pogled ne pripisuje tovrstnim dejanjem nobene avtonomije, nobene intence, nobene vsebine. Toda govedo, ki na primer v Indiji biva popolnoma svobodno in brez omejitev, je pretežno miroljubno in ne zahaja v konflikte z ljudmi, ni nasilno. Tudi v tem konkretnem primeru je prebivalka Polzele strani poročala, da je bik po kraju taval izgubljeno in negotovo, neprepričan, kam naj gre (enako pokažejo tudi posnetki bikovega sprehoda po kraju) – je to, glede na to, da se je v kraju srečal s številnimi novimi informacijami, dražljaji, infrastrukturo … res tako nenavadno? Zakaj in na kateri točki se ustvari podoba podivjanega, divjega bika, ki v nekem nerazumnem besu ruši vse pred seboj? Smiselno se zdi opozoriti tudi na to, da mediji poročajo, da je bik postal agresivnejši in nasilnejši, ko mu je policija omejila gibanje – ko ga je, drugače rečeno, ujela, mu znova odvzela svobodo.

Antropocentrična, specistična družba popolnoma izmakne vsebino tovrstnega dogodka in pobega ne pripiše razmeram, v katerih je bila oseba prisiljena živeti, temveč nečemu intrinzičnemu, neki vsebini, ki se jo pogosto opisuje z »živalskostjo«, »divjostjo«, »nerazumnostjo«. Ne gre za to, da se nečloveške živali ne upirajo zatiranju, ampak gre za to, da ljudje temu uporu – in živalskim subjektom samim – vedno znova spodmikajo vsebino.

Anja Radaljac
Anja Radaljac
kritičarka, prozaistka, prevajalka | + posts

Sem literarna in gledališka kritičarka ter prozaistka. Od leta 2016 se aktivno ukvarjam z naslavljanjem vprašanja ne-človeških zavestnih, čutečih bitij skozi izobraževalne vsebine. Leta 2016 sem izdala esejistični roman Puščava, klet, katakombe, ki skozi intersekcijsko obravnavo umešča vprašanje živali v širše družbeno polje. V okviru veganskega aktivizma sem izvajala predavanja po srednjih šolah v Sloveniji, priredila več predavanj in delavnic za nevegansko populacijo, izvajala pa sem tudi delavnice za veganske aktivistke_e. Od leta 2016 do začetka 2019 sem vodila izobraževalni video-blog ter Facebook stran Travožer.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *