Državni zbor RS
Državni zbor RS

V državnem zboru potrdili odstrel divjih prašičev

V sredo, 9. 12. 2020, se je ob 14. Uri v državnem zboru začela seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena obravnavi vladnega predloga zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Vlada je predlagala zakon, ki predvideva preventivni odstrel divjih prašičev v večjem obsegu kot sicer zaradi širjenja afriške prašičje kuge (APK) po Evropi, s katero se lahko okužijo tudi domači prašiči, kar bi prašičerejcem prineslo ekonomsko škodo, če bi divji prašiči prišli v stik z domačimi. Isti zakon predvideva več načinov varovanja domačih prašičev pred okužbo, v primeru zaostritve situacije in hitrega širjenja bolezni po državi celo omejevanje gibanja ljudi po gozdovih in gozdarjenja. Navaja še, da je treba v primeru okužbe v Sloveniji domače prašiče zaščititi pred stikom z divjimi s posebno ograjo. Kljub temu se dovoli razmnoževanje (in prevažanje) divjih prašičev, ki so namenjeni vzreji za meso in živijo v oborah. Zakon predvideva tudi več delovnih ur za lovce_ke in jih temu primerno finančno nagrajuje tako za obseg dela kot za vsak posamični neiztrebljen kadaver (do 100 € na odstreljenega divjega prašiča), ki ga v času izrednega odstrela pripeljejo k inšpekciji.

Minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek je na začetku pojasnil, da je zakon ena od njegovih prioritet v tekočem mandatu, saj bi z njim rad preprečil širjenje APK, in izrazil svoj strah pred znižanjem zaslužka v kmetijskem sektorju, ki je že sicer v slabem položaju. Menil je, da je zakon v javnem interesu,  ker v končni konsekvenci gre za zaščito prašičereje, in še dodal, da so preventivni ukrepi prijazni do živali, saj ne posegajo dosti v njihovo populacijo. Novi direktor Uprave za varno hrano (UVHVVR) Jernej Drofenik in novi direktor Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) sta ministra podprla, saj naj bi praksa kazala, da so druge evropske države tako še najbolj uspešno reševale nacionalno prašičerejo. Za primer »uničevanja«, torej poboja in sežiga, celotne populacije prašičev je direktor KGZ omenil, da bi šlo za »osebno tragedijo prašičerejca«.

Zakonodajna služba je zakon precej pokritizirala z utemeljitvijo, da se je odstrel sprejelo še pred prvo potrjeno okužbo v Sloveniji, prav tako pa so opozorili_e, da so v vladi uporabili izraz »nujno«, kar pomeni, da na zakon ni možno razpisati referenduma. Kritika je letela tudi na nekatere podrobnosti zakona, ki določajo zadeve, za katere bi bilo treba napisati podzakonske akte. Iz zakonodajne službe so še opomnile_i tudi, da ni jasno, do kdaj naj bi ukrep trajal, kar bi v izrednem zakonu moralo biti navedeno, da bi veljal le toliko časa, kot je nujno.

Po uvodnih predstavitvah in izraženih pomislekih so poslanci_ke pričeli_e razpravo. Vse stranke z izjemo Levice so se z zakonom strinjale, med njimi pa so bile le manjše razlike. Vse podpornice zakona želijo tudi povezovanje s sosednjimi državami glede ukrepov proti APK. Poslanec Bakovič (SD) je opozoril, da zakon predvideva uporabo dušilcev na lovskem orožju, pri čemer ga je skrbela razširitev uporabe le-teh. Poslanka Žnidarič je obžalovala, da še ni razvitega cepiva za APK, vendar je zakon, ki predvideva odstrel, ki ni gotova zaščita pred okužbami, vseeno podprla, ker je bolezen nenevarna za ljudi. Poslanka Dimec (NSi) je izpostavila primer usmrtitve 17 milijonov minkov, okuženih s koronavirusom na Danskem,  kot dober zgled preventivnega ravnanja pred okužbo, ki bi mu morali tudi pri nas slediti.

Levica, ki je edina napovedala glasovanje proti zakonu, je obsojala predvsem preventivnost odstrela in poudarila, da bi bilo bolje, če bi se odstrel izvajal po potrebi oz. postopoma. Poslanka Tomič je izpostavila, da jo moti izraz »odvzem«, saj dejansko gre za pobijanje živali, zato je pozvala »naj se reče bobu bob«. Spomnila je na nedolgo nazaj sprejeti zakon o čutečnosti živali in omenila, da je zakon specističen do divjih prašičev. Dodala je še, da se ji zdi zaradi krize v prašičereji pravično zakonsko zaščititi farme in prodati meso uplenjenih prašičev, za katere se izkaže, da niso okuženi.

Glasovanje: 9 ZA, 1PROTI. Zakon je bil sprejet, vključno z vsemi amandmaji.

Literatura:
Radio Televizija Slovenija (2020). Arhiv: nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 10. december 2020. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174738312?s=mmcVlada Republike Slovenije (2020). Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Ljubljana, 27. november, 2020. Dostopno na: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/7862e10bbc70e859b1ab85908bc6a171d4ab51719d254f536e0aa6bda68ad3a2

Državni zbor. (2020). 25. Nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 9. december 2020. Dostopno na: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=magdt&uid=D84A00D28055A39DC125863A004663E6

Jagoda Tkalec
Jagoda Tkalec

Jagoda Tkalec je aktivistka za pravice živali, študentka politologije, članica občinske komisije za kmetijstvo v Celju ter športna strelka.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *